Öğrenci Girişi

Numara:

Parola:

TEOG 8. SINIFLAR ORTAK SINAV PUANI HESAPLAMA

Aşağıdaki kutulara doğru sayılarını yazarak Merkezi Yazılı Sınav puanlarınızı(OSP) ve 2014 8. sınıf Yerleştirmeye Esas olan Puanınızı(YEP) hesaplayabilirsiniz.

Bu puan hesaplamasında eski yıllarda yapılan SBS lere ait Test Ortalama ve Standart Sapmaları ile maksimum ve minimum Toplam Ağırlıklı Standart Puanlar esas alınmıştır.Bu nedenle 2014 için hesaplanan bu puanlar yaklaşık puanlardır.

Merkezi Ortak Sınav Puanı (OSP)
Her dönem yapılan ortak sınavlarda (kasım ve nisan ayı) ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için 4 , T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için 2 katsayısı o dersin puanıyla çarpılarak herbir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

OSP-1 (I.dönem Kasım ayı sonunda yapılan merkezi sınav puanı-TEOGS-8)
OSP-2 (2.dönem Nisan ayı Sonunda yapılacak olan Merkezi sınav puanıTEOGS-8)

Yıl sonu Başarı Puanı (YBP)
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.


YEP (Ortaöğretim Yerleştirmeye Esas Puan)
Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında öğrencilerin, 6, 7 ve 8'inci sınıf yıl sonu başarı puanlarıyla 8'inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

Tür Mat Din Fen Sos Dil Top
Soru Sayısı
Doğru
TEOGS-8 Puanı
8. Sınıf YBP
7. Sınıf YBP
6. Sınıf YBP
OSP-1 (Kasım)
OSP-2 (Nisan)
Orta Öğretim Yerleştirme Puanı (YEP)

Sorularınız İçin

Tüm Telif Hakları Ali Öğmen Eğitim Hizmetlerine Aittir. Copyright © 2004-2014